Jsme společnost, která hledá vhodné prostory, nabízí za ně majiteli odpovídající cenu a realizuje v nich bytové jednotky.
Zajišťujeme veškerý servis pro spolupráci s vlastníkem těchto prostor, a to od vyřízení všech potřebných povolení, zápisů do katastru nebo vyřízení bankovních náležitostí.
Projektové i stavební práce poté ukončujeme zajištěním kolaudačního rozhodnutí.
Ve výhledu připravujeme i další podobné akce, které budou vést k novým bytům, či k rekonstrukcím a stavebním úpravám stávajících objektů.

Některé ukončené, právě prováděné nebo připravované realizace nemovitosti vám nabízíme ke koupi v sekci PRODEJ BYTŮ.